موضوع جستجو: کی اف سی حلال - ۱ مورد پیدا شد

۱ . کی اف سی : به تاریخچه کی اف سی امروزه رستوران های زنجیره ای کی اف سی جزئی از فرهنگ و تاریخ آمریکا به حساب می آیند و مرغ سوخاری بخشی از رژیم غذایی ساکنان