موضوع جستجو: دیزی آذربایجانی - ۱ مورد پیدا شد

۱ . آبگوشت : شوربا , دیزی یا پیتی(دیزی آذربایجانی) یکی از خوراک‌های سنتی ایران است. در پختن آبگوشت از گوشت و دنبه گوسفند، گوجه فرنگی (و یا رب گوجه فرنگی) و نخوداستفاده می‌شود.